Privacy policy

Vi hanterar alla personuppgifter enligt GDPR. Genom att handla hos On The Backroad AB/Bury Fen accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning.

On The Backroad AB/Bury Fen är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund.

Vilka uppgifter sparas? 

För att du skall kunna genomföra ett köp hos oss behöver vi information om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik. Dessa uppgifter används endast av Bury Fen och de parter som är involverade i fullföljandet av din order enligt nedan.

Vilka tredjepartsleverantörer delas uppgifterna med? 

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast i syfte att administrera ditt köp. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

De parter som är delaktiga i ditt köp är:

Betalleverantör:
Namn, adress, e-postadress och telefonnummer delas med den betalleverantör du valt vid utcheckning. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.

Transportbolag:
För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal delar vi viss information med transportbolaget. Namn och adressuppgifter delas för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas för avisering.

Hur länge lagras uppgifterna?

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att kunna fullfölja våra rättsliga förpliktelser enligt exempelvis bokföringslagen.

Kan jag radera/ändra/begära ut mina uppgifter? 

Du har rätt att begära utdrag eller ändring av registrerade uppgifter eller begära att dina uppgifter raderas om det inte längre föreligger rättslig grund för Bury Fen att behålla dem. Detta gör du genom att skriftligen meddela Bury Fen på hello@buryfen.com.

Hur hanterar vi cookies?

Vi använder oss av cookies för att kunna mäta antalet besökare. Vi använder oss av Googles egna analysverktyg, Google Analytics för att göra detta. Programmet sparar ingen personlig information om dig som besökare när du är på sidan. Skulle du vilja stänga av cookies kan du göra det i din webbläsare.